Free Media Awards 2016
Nashi Groshi - Ukraina

Det ukrainske nettstedet Nashi Groshi (‘våre penger’), Kiev, er dedikert til å bekjempe korrupsjon i Ukraina.

Nashi Groshi lager omfattende informasjon om offentlige utlysninger av anbud og forretningstransaksjoner.

Nettstedet undersøker fremfor alt offentlige tjenestemenns og politikeres engasjement i offentlige kontrakter og publiserer de relevante fakta.

Nashi Groshi ble nominert av Stefanie Schiffer og Den norske Helsingforskomité.