Free Media Awards 2022
Andriy Dubchak - Ukraina

Foto- og videokorrespondenten Andriy Dubchak får Free Media Award for modig og profesjonell rapportering fra kampsoner – ofte med livet som innsats.

Han har i mange år vært korrespondent for Radio Free Europe/Radio Liberty’s Ukrainian Service. Andriy Dubschak har gjennom etableringen av Donbas Frontliner i 2021 blitt en av de viktigste kildene til informasjon om livet i frontlinjen i Donbas med sine foto- og videorapporter. Donbas Frontliner er et uavhengig interaktivt medium som omtaler militærkonflikten og den hybride krigen Russland fører mot Ukraina. Andriy Dubchak fortsatte i februar 2022 ufortrødent sitt virke som krigskorrespondent i Kyiv og Kyiv-regionen, hvor han dokumenterer omfanget av den humanitære katastrofen. Dubchak ble nominert av den ukrainske journalisten Stanislav Aseyev.