Free Media Awards 2012
DOSH - Russland

DOSH betegner seg selv som «det første uavhengige kaukasiske magasinet».

Redaksjonskontorene i Grosny og Moskva samt deres korrespondentnettverk i den kaukasiske delrepublikken presenterer beretninger om historiske, kulturelle og politiske sider ved livet i Nordkaukasus. De understreker at gjennomslaget for menneskerettighetene er fraværende.

Sjefredaktør Israpil Shovkhalov tror på ordenes kraft i en voldelig region som er preget av krig. I et område hvor menneskene lever under press og har blitt frarøvet sine rettigheter, og hvor de fleste mediene fortier konfliktene, er DOSH’ tiårige, uredde journalistiske arbeid med særlig søkelys på menneskerettighetene i Tsjetsjenia et eksempel til etterfølgelse.

DOSH ble nominert av Peter Normann Waage, Oslo, og Norsk PEN.