Free Media Awards 2022
Zaborona - Ukraina

De modige og uavhengige journalistene i nettavisen Zaborona er tro mot journalistiske standarder selv i krigstid.

Zaborona.com får Free Media Award for sine kritiske og undersøkende beretninger og reportasjer, for eksempel om høyreradikale bevegelser i Ukraina, Russland og på tvers av post-sovjetiske land, og forbindelsene mellom dem. Ordet «zaborona» betyr «tabu» på ukrainsk, og de tar opp temaer som ofte er forsømt i andre ukrainske medier – som høyreradikalisme, feminisme og LGBTQ. Katerina Sergatskova er sjefredaktør for nettavisen som er basert i Kyiv. Hun grunnla Zaborona sammen med Roman Stepanovych i 2018. Zaborona publiserer stoff på ukrainsk og engelsk, og de har lesere fra store deler av Ukraina og andre land som Polen, Hviterussland, Moldova og USA.