Free Media Awards 2010
Mikhail Beketov - Russland

Mikhail Beketov var redaktør og grunnlegger av lokalavisen Khimkinskaya Pravda, hvor han blant annet skrev en rekke artikler om å bevare skogsområdene i Khimki (et forsted til Moskva), mens de lokale myndighetene arbeidet for å bygge en ny motorvei fra St. Petersburg til Moskva.

Etter å ha mottatt trusler for sitt journalistiske virke, ble Beketov i 2008 overfalt og mishandlet. Han ble invalid og arbeidsufør som følge av overfallet.

Beketov ble nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo. Prisbeløpet er på 10 000 euro.