Free Media Awards 2017
Sergej Jolkin - Russland

Karikaturtegneren Sergej Jolkin (født 1962) fra Moskva arbeidet tidligere som arkitekt, og har siden 1999 daglig publisert tegninger som skånselløst skildrer de politiske forholdene i Russland.

På treffende og poengtert vis gjengir Jolkin både den hemningsløse maktutøvelsen og det absurde ved det autoritære statsapparatet. Hans tegninger står hver dag på trykk hos Deutsche Welle og Radio Liberty.

Sergej Jolkin ble nominert av Den norske Helsingforskomité, og jurymedlemmene Alice Bota og Guri Norstrøm.