Free Media Awards 2013
Sergey Leschenko - Ukraina

Sergey Leschenko (født 1980) fra Kiev er en av de beste undersøkende journalistene i Ukraina.

Han skriver for online-avisen Ukrainska Prawda, hvor han også er stedfortredende redaktør.

I samme avis er Leschenko en av de mest aktive bloggerne. Han skriver utførlig om blant annet korrupsjonsforhold i makteliten.

I forbindelse med forberedelsene til fotball-EM 2012 skrev han en rekke kritiske artikler om hvem som fikk oppdragene og den økonomiske gevinsten. Som journalist er han upartisk, og han gir forrang til objektive beskrivelser.

Han har solid kunnskap om den politiske scenen i Ukraina, og innehar den nødvendige distanse til både regjering og oppoisjon.

Sergey Leschenko ble nominert av Heike Dörrenbächer, leder for Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde i Berlin.