Free Media Awards 2012
Ukrainskyi Tyzhden - Ukraina

Ukemagasinet Ukrainskyi Tyshden, som utgis i den ukrainske hovedstaden Kiev, følger med sin sjefredaktør Sergej Litvinenko en proeuropeisk kurs.

Det gjør også den månedlige engelskspråklige internasjonale utgaven Ukrainian Week. Det økende presset på uavhengige medier i Ukraina rammer også et ukrainskspråklig magasin som Ukrainskyi Tyzhden.

Spesielt øst i landet er det distribusjonsproblemer, og delopplag blir konfiskert. Stilt overfor dette er det viktig for Litvinenko og hans redaksjonskollegaer å styrke den selvstendige nasjonale bevisstheten i sin leserkrets – ikke av nasjonalistiske motiver, men snarere som et signal i retning av Europa.

Ukrainskyi Tyzhden ble nominert av Goethe-Institut i Ukraina.