Free Media Awards 2010
Liberali - Georgia

Tidsskriftet Liberali fra Tbilisi har i løpet av kort tid etablert seg som et av de mest innflytelsesrike trykte medier i Georgia.

I tidsskriftet føres det aktuelle politiske diskusjoner, for eksempel om endringer i stemmeretten eller om konflikten i Abkhasia.

Tidsskriftet ble nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo. Prisbeløpet er på 10 000 euro.