Free Media Awards 2012
Olga Romanova - Russland

Olga Romanova er modig. Gjennom sine spalter i The New Times og sin blogg belyser hun justisvesenets skyggesider i hjemlandet Russland.

Hun bringer slående saker frem i lyset under overbevisningen om at uavhengige medier og beretninger er to sider av samme sak. Med sitt journalistiske arbeid lyktes hun med å få sin ektemann Alexei Koslov frigitt.

Journalisten og aktivisten Olga Romanova utgjør en enhet – den skarpe betrakteren som leverer oppklarende informasjon til den politiske protestbevegelsen, uten å bekjenne seg til noe politisk parti eller opposisjonelle.

At hennes mann igjen er blitt fengslet, viser hvor nidkjært politisk engasjement blir straffet. Det handler fremfor alt om betydningen av det ubestikkelige blikk, verdien av tydelige ord.

Olga Romanova ble foreslått av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo.