Free Media Awards 2011
Natalja Ligachova - Ukraina

Natalja Ligachova observerer og analyserer medieutviklingen, og hun skriver uavhengig og balansert om det ukrainske medielandskapet.

Natalja Ligachova arbeider som journalist for nettavisen Telekritika i Kiev. Telekritika er et forum for diskusjoner rundt pressefrihet, profesjonelle standarder, presseetikk, menneskerettigheter og journalistisk solidaritet. I kraft av sin vokterrolle er Telekritika en viktig instans i Ukraina.

Nettsted: www.telekritika.ua

Natalja Ligachova ble nominert av Markus Löning i Det tyske utenriksdepartementet i Berlin. Prisbeløpet er på 10 000 euro.