Free Media Awards 2013
Alexander Golts - Russland

Alexander Golts (født 1955) er politisk kommentator og stedfortredende sjefredaktør for den kritiske online-avisen Ezhenedelny Zhurnal.

Han er en fremragende formidler av saker som angår spørsmål om opprustning og militærvesen, et følsomt terreng for en journalist i Russland.

Til tross for år med motstand og angrep har Golts holdt fast ved prinsippet om å være tro mot fakta. Hans styrke ligger i hans nøkterne og analytiske fremstillinger.

Golts høyt verdsatte artikler om utviklingen av russisk innenriks- og utenrikspolitikk finnes også på engelsk i The Moscow Times.

Alexander Golts ble nominert av Klaus-Helge Donath, som er Russland-korrespondent for taz.