Free Media Awards 2021
Tut.by - Hviterussland

Nyhetsportalen Tut.by, som ble nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, tildeles en Free Media Award for 2021.

Den uavhengige nyhetsportalen Tut.by har vært Hviterusslands mest leste og har fått internasjonal anerkjennelse. I fjor lagde de filmmateriale fra protestene som ble delt med medier fra hele verden. Myndighetenes sanksjoner mot nyhetsportalen er blitt intensivert – deres status som nyhetsportal ble trukket tilbake, og journalistene mistet sin akkreditering. 21. mai i år ble portalen blokkert etter en avgjørelse fra myndighetene, og 13 ansatte ble fengslet.