Free Media Awards 2018
Fontanka - Russland

Fontanka har over tid fulgt opp, rapportert og dokumentert at private, russiske militære grupper har vært involvert i ulike militærere operasjoner i Øst-Ukraina og Syria.

Dette er noe russiske myndigheter i alminnelighet har vært svært forsiktige med å rapportere om, både hva angår militære operasjoner og tap av russiske liv i konfliktområder. Fontanka har også gjennom flere saker avslørt at russiske myndigheter har samarbeidet med private militære grupper som deltar i krigføring.

Allerede i oktober 2013 skrev avisen om russiske militære gruppers deltakelse i Syriakonflikten. Temaet er nitid fulgt opp med flere gravesaker i etterkant. Fontanka har mottatt trusler mot nettavisen generelt og enkeltjournalister spesielt. De ønsker å bidra til større åpenhet rundt russiske militære operasjoner i internasjonale konflikter.

Fontanka fokuserer på verdien av et menneskeliv og et ønske om juridisk anerkjennelse av dette. Slik bidrar de til å påvirke det russiske samfunnet gjennom troverdig informasjon.

Nettsted: www.fontanka.ru

Fontanka ble nominert av Den norske Helsingforskomité.