Free Media Awards 2018
Chai Khana - Sør-Kaukasus

Chai Khana, med hovedkontor i Tbilisi, Georgia, er en politisk uavhengig medieplattform drevet av kun kvinner.

Nettstedet rapporterer og opererer på tvers av landegrensene mellom Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. Historieformidlingen til Chai Khana er original og innovativ i tekst og bilder, multimedialt, og i sine dokumentarfilmer. De utfordrer stereotypier og fremmer sosialt engasjement blant sine lesere, og når ut til minoriteter, kvinner og folk i utkantstrøk og konfliktområder.

Fokuset ligger ofte på problemer som berører etniske minoriteter, kjønn og bærekraftig utvikling. Chai Khana løfter frem marginaliserte stemmer i samfunnet og tar opp temaer få har rapportert om tidligere. Eksempler på slike historier er en artikkelserie om sørgende foreldre til falne soldater på begge sider av grensen av Nagorno Karabakh, rapporter om manglende integrering i Armenia av returnerte armenske flyktinger fra Aserbajdsjan, og de vansker statsløse personer i Georgia møter. Sakene følges over tid, slik at tematikken ikke blir glemt.

Chai Khana ble opprettet i 2014 og gikk på nett i 2015. Sakene publiseres på engelsk og russisk, og mange artikler oversettes til georgisk, armensk og aseri som gir folk i regionen mulighet til å få innblikk i likheter og ulikheter i de tre landene.

Nettsted: chai-khana.org/en

Chai Khana ble nominert av Forbundsrepublikken Tysklands ambassade i Georgia.