Free Media Awards 2014
Epress.am - Armenia

Nyhetssiden Epress.am (Jerevan) rapporterer jevnlig om protestkampanjer og synliggjør tvilsomme praksiser innenfor politistyrken og regjeringsadministrasjonen, spesielt i Kaukasus-regionen.

Nyhetssiden fokuserer på menneskerettighetssaker, og avslører feil i politiets undersøkelser, korrupsjonssaker og maktmisbruk.

Den tar også opp tilfeller av uoppklart soldatdød og tortur utført av statsansatte.

Epress.am har blitt nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo.