Free Media Awards 2013
Elena Kostyuchenko - Russland

Elena Kostyuchenko (født 1987) er en av de mest talentfulle yngre undersøkende journalistene i Russland.

Hun har arbeidet for Novaya Gazeta (http://en.novayagazeta.ru/) siden hun var 17 år gammel, og har også en egen blogg.

Hun dekker en imponerende variasjon av temaer, fra saken om Mikhail Beketov og Khimki-skogen til massakren i Kuschevskaya. Hun skriver om livet til prostituerte som arbeider langs hovedveiene og forsømte sykehus. Hun er en varm forsvarer for de homofiles rettigheter.

Kostyuchenko var den første journalisten som skrev om det russiske punkbandet Pussy Riot. Ved å dekke saker som retter oppmerksomheten mot forbindelsen mellom organisert kriminalitet og korrupte myndigheter, beveger hun seg i et farlig landskap. Hun har både blitt overfalt og arrestert for sitt journalistiske virke.

Elena Kostyuchenko ble nominert av Den norske Helsingforskomité og Human Rights House Foundation, Oslo, samt av Ilja Krieger, redaktør i forlaget Corpus i Moskva.