Espen Stueland
Ekstrabevilgninger 2020: Manusutvikling for boken "Kontagium 2020"

2020 mai Bok, manusutvikling kr 75 000

Espen Stueland har mottatt kr 75 000 til manusutvikling av boken “Kontagium 2020” om koronakrisen og om tidligere tiders litterære verk om pandemi og pest.