Ahmed Falah Al-Ogaili
Ekstrabevilgninger 2020: Kunstprosjektet "Å bekjempe Covid-19 med tegning"

2020 mai Kunstprosjekt kr 40 000

Fribykunstner Ahmed Falah Al-Ogaili har mottatt kr 40 000 til kunstprosjektet “Å bekjempe Covid-19 med tegning”, der nyskapende grafikk og gatekunst vil illustrere rådene fra Verdens helseorganisasjon og lokale institusjoner.