Fredrik Drevon
Norsk journalistikk: Gravereportasjen "Hvor grønt er det grønne skiftet?"

2020 juni Journalistikk kr 25 000

Fredrik Drevon har fått kr 25 000 til en gravereportasje om vindkraft med tittelen “Hvor grønt er det grønne skiftet?”.