Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Ekstrabevilgninger 2020: Fotoprosjektet "Bilder fra en pandemi"

2020 august Foto kr 250 000

For funksjonshemmede har koronapandemien hatt alvorlige konsekvenser. Flere har mistet trenings- og behandlingstilbud, og mange pårørende har fått store ekstrabelastninger. I regi av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har fotograf Fartein Rudjord fulgt fire mennesker med ulike funksjonshemminger og dokumentert hvordan pandemien har påvirket livene deres.

Arbeidet har blitt til utstillingen «Bilder fra en pandemi», som nå står på Rådhusplassen i Oslo. Utstillingen ble åpnet 12. mars 2021 i anledning ettårsdagen for den første koronanedstengingen av Norge, og skal stå frem til 5. april 2021.

I utstillingen møter publikum fire personer fra ulike steder i Norge med ulike funksjonshemminger: Kenth Frelsøy Brelin bor i Oppdal og har multippel sklerose, Line Albertsen og sønnen Oscar bor i Trondheim (Oscar har barneautisme og uspesifisert utviklingshemming), Sigrun Bjerke Fosse bor på Røa i Oslo og har cerebral parese, og Lars-Petter Bergesen, som har Downs syndrom, har flyttet hjem til familien igjen da pandemien kom.

Les mer om de fire på prosjektets nettsider.