Anne Sverdrup-Thygeson
Manusutvikling av boken "Skogen og Norge"

2022 januar Bok, manusutvikling kr 100 000

Professor og forfatter Anne Sverdrup-Thygeson er bevilget 100 000 kroner til å arbeide med boken «Skogen og Norge».

Norges skoger dekker førti prosent av landet og er hjem for to tredeler av alle artene her til lands. Skogen er uunnværlig som leverandør av råvarer, samtidig som den skal gi oss naturopplevelser, redde klimaet og være hjem for trua arter. I boka vil Sverdrup-Thygeson formidle den nyeste kunnskapen om skog som et sentralt økosystem, om artene som lever der og hvordan deres intrikate samspill har hatt og har betydning for oss mennesker, for norsk historie og kultur – helt fram til dagens brennaktuelle skogdebatt. Mye av formidlingen som i dag når folk flest, tar utgangspunkt i et skogbruksperspektiv, snarere enn et bredt biologisk og samfunnsnytte-perspektiv. Målsetningen med boka er å gi leserne innblikk i det bredere perspektivet, alle naturgodene vi får fra skogen, og artene og samspillet som står bak dem, på en lettfattelig og underholdende måte.
Er det mulig å sikre en framtid for skogen både som ressursgrunnlag for en grønnere framtid, og som økosystem og villmark?

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i biologi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun har tidligere gitt ut fem bøker, tre for voksne og to for barn, om insekter, natur og artsmangfold, skrevet i et enkelt og folkelig språk og utgitt i mer enn 20 land.

Foto: Celina Øier