Noshin Saghir
manusutvikling av barne- og ungdomsboken "Little Norway i Pakistan"

2021 desember Bok, manusutvikling kr 125 000

I 2021 var det 50 år siden første pakistanerne innvandret til Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Noshin Saghir vil hylle disse ved å gi ut en ungdomsbok om deres historie. Ambisjonen er blant annet at norske ungdommer med pakistanske røtter vil lese om hvordan besteforeldrene deres kom seg til Norge.

De fleste norsk-pakistanere kommer fra området rundt byen Kharian i Punjab. Derfor kalles den på folkemunne for Little-Norway og Khorway.
Boken handler i hovedsak om byen Kharian, og tar for seg viktige temaer som den lokale kvinnekampen, deltakelsen i første og andre verdenskrig og innsatsen på grasrotnivået på landsbyene for å forbedre levestandarden, med et overordnet fokus på de transnasjonale sammenhengene mellom Norge og Pakistan, nærmere bestemt byen Kharian der de fleste norsk-pakistanere har sine røtter.

Noshin Saghir har bakgrunn som journalist i blant annet avisene Utrop og Klar Tale og magasinene Ny Tid og Samora. “Little Norway i Pakistan” blir hennes første barnebok.