Gunel Imanova
Manusutvikling og oversettelse av boken "Den afghanske ghettoen"

2022 februar Bok, manusutvikling kr 100 000

«Den afghanske ghettoen», er et dokumentarisk portrett av livene til afghanske kvinner som bor i Norge, basert på forfatterens egne observasjoner og samtaler med flere titalls kvinner i et lukket afghansk kvinnefelleskap som hun fikk innpass i gjennom et år.

Boken handler i stor grad om kvinnenes solidaritet og håp om å skape sin egen lille verden i et fremmed land. Boken tar også for seg bakgrunnen til disse kvinnene, om fortiden som de forsøkte å forlate i Afghanistan, Iran, Pakistan og andre land som de oppholdt seg i før de havnet i Norge. De representerer stemmer som ikke så ofte blir hørt i offentligheten, og deres historier handler i stor grad om ulike former for motvilje mot å integrere seg i det norske samfunnet. I boken blir kvinnenes historier anonymisert.

Den aserbajdsjanske journalisten og forfatteren Gunel Imanova kom til Norge som fribyforfatter i Levanger i 2016. Hun har blant annet arbeidet som journalist for Meydan TV, et aserbajdsjansk eksilmedium som ble etablert i Berlin i 2013, og som mottok Fritt Ords og ZEIT-Stiftungs Free Media Award i 2017 for sin modige og objektive rapportering fra Aserbajdsjan. Hun har også gitt ut flere diktsamlinger som er oversatt til norsk.

Foto: Ole Ekker / Aschehoug