STIFTELSEN KÅKÅ KVERULANTKATEDRALEN
KÅKÅ 2022 - programstøtte

2022 februar Organisasjon kr 450 000

KÅKÅ Kverulantkatedralen er bevilget 450 000 kroner til sitt debattprogram i Stavanger. KÅKÅ Kverulantkatedralen er et debatt- og litteraturhus som siden oppstarten i 2014 drives som en ikke-kommersiell stiftelse med formål å skape engasjement for samfunnsspørsmål, kunstneriske uttrykk og kulturelle dilemma.

KÅKÅ ble etablert med formål om å legge til rette for en fysisk møteplass hvor man kunne dyrke debatt, samtale og uenighetsfellesskapet, under mottoene: «Den gode kverulanten styrker uenighetsfellesskapet!» og «Ingen by er bedre enn sin egen offentlighet!». KÅKÅs program består av en rekke ulike konsepter, og det arrangeres årlig rundt 150 til 200 arrangementer i Stavangerregionen. Mest kjent er økonomifestivalen KÅKÅnomics, og prisen “Årets kverulant” som ble utdelt i perioden 2014 – 2019.

Foto: KÅKÅ (F.v. programleder og kritiker Kristin Aalen, forsker i samfunnssikkerhet Ole Andreas Engen, kunstig intelligens-forsker Morten Goodwin og litteraturviter Benedict Jager).