Tekstallianse
Det flytande litteraturhuset Epos 2022-2024

2022 februar Organisasjon kr 3 000 000

Bokbåten Epos har siden 1963 vært et populært kulturtilbud langs småhavner og grender på vestlandskysten. Etter at tilbudet var truet av nedleggelse, besluttet Fritt Ord å sikre videre drift ved å bevilge tre millioner kroner over tre år.

Da det ble klart at Vestland fylke ville legge ned bokbåten Epos i 2020, tok Alver kommune initiativ til et nytt samarbeid mellom kommunene som da ville miste det kjærkomne kulturtilbudet. Høsten 2021 gikk 28 kommuner sammen om å støtte bokbåten, noe som resulterte i at «Det flytande litteraturhuset» gjorde 44 anløp og gjennomførte 88 kulturarrangementer langs vestlandskysten i perioden august–november 2021. Dette ble støttet av Fritt Ord med 400 000 kroner.
For å sikre en forutsigbar videreføring av bokbåten støtter Fritt Ord videre drift og organisering med tre millioner kroner. Organisasjonen Tekstallianse har tatt på seg å holde i prosjektet frem mot etablering av en selvstendig driftsorganisasjon for bokbåten. Kommunene som tar imot tilbudet skal også være med og finansiere aktiviteten.

Foto: Inga Moen Danielsen / Tekstallianse