Erik Bjerck Hagen
utgivelse av Willy Dahls litteraturanmeldelser i utvalg

2022 februar Bok, utgivelse kr 15 000

Professor Erik Bjerck Hagen er bevilget 15 000 kr. til utgivelse av boken “Kaktus og roser. Anmeldelser av norsk litteratur 1954-1991”, som er en samling utvalgte litteraturanmeldelser av Willy Dahl.

Willy Dahl er professor emeritus i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen og var gjennom siste halvdel av 1900-tallet en av de mest markante litteraturforskerne i Norge.
Boken er en omfattende samling av Dahls viktige og i stor grad glemte litteraturanmeldelser, fra bergensaviser og særlig Arbeiderbladet, gjennom nesten førti år. Utvalget gir et bredt tidsbilde, fra hans tidlige anmeldelser av Tarjei Vesaas, Rolf Jacobsen og Inger Hagerup til de siste av Dag Solstad og Kjartan Fløgstad.
I bokens forord gir professor Erik Bjerck Hagen en karakteristikk av Dahls virke som kritiker og argumenterer for hans sentrale plass i norsk litteraturkritikks historie, som en del av den kulturradikale tradisjonen som strekker seg tilbake til Henrik Wergeland og Bjørnstjerne Bjørnson, med kritikerforgjengere som Gunnar Heiberg, Helge Krog og Sigurd Hoel.
Med denne boken er det første gang disse anmeldelsene foreligger i bokform.

Foto: Anna Dahl