Svalbard Museum
utstillingen "Demokratiets kår i Longyearbyen"

2022 april Utstilling kr 150 000

Svalbard Museum er bevilget 150 000 kroner i støtte til utvikling av utstillingen “Demokratiets kår i Longyearbyen.”

I 2022 er det 20 år siden det lokale folkevalgte organet Longyearbyen lokalstyre ble opprettet i Longyearbyen på Svalbard. Longyearbyen, som er en av verdens nordligste bosetninger, var gjennom flere hundre år en fangst- og gruvebosetning, og et sted hardføre nordmenn reiste for å arbeide kortere perioder for deretter å returnere til Fastlands-Norge. Siden 1990-tallet utviklet Longyearbyen seg til å bli et familiesamfunn med et velferds- og tjenestetilbud som langt overgår det vi finner i bygder av samme størrelse på fastlandet.

Etter å ha vært styrt fra Fastlands-Norge siden 1925 ble det i 2002 etablert et lokalt selvstyre for Longyearbyens innbyggere, og dette 20-årsjubileet markerer Svalbard Museum med å lage en utstilling om demokratiets kår i Longyearbyen. Utstillingen skal gi et historisk bakteppe for lokaldemokratiet og samtidig ta opp noen av de spørsmålene som opptar lokalsamfunnet i dag. Utstillingen lages i samarbeid med Longyearbyen skoles videregående avdeling og i dialog med lokalsamfunnet. Arbeidet med å utvikle “Demokratiets kår i Longyearbyen” er støttet av Fritt Ord med 150 000 kroner, og utstillingen åpnes for publikum i november 2022.