Nora Svalheim
Turné for teateroppsetningen "Jeg er en Hedde"

2023 oktober Teater kr 50 000

Skuespiller og stuntperformer Nora Svalheim, komponist og musiker Åsmund Solberg og regissør Sullivan Lloyd Nordrum har fått 50 000 kr til å sette opp teaterstykket “Jeg er en Hedde”, som de tre har utviklet. Tema er utenforskap og mobbing.

Utgangspunktet var et ønske fra Tvedestrand bibliotek om å lage en forestilling for ungdom i alderen 14-18 år med tema utenforskap og en link til den historiske kulturpersonen Håvard Hedde. «Jeg er en Hedde» baserer seg på livet til den historiske Håvard Hedde og intervjuer med innsatte i Froland Fengsel, gjort høsten 2021. Forestillingen hadde premiere 30. oktober 2023 og er nå i gang med turné på skoler og etter hvert i fengsler.

I stykket møter vi karakteren Sara Hedde, en ung jente som aldri har følt på et fellesskap. Publikum møter henne i besøksrommet på et fengsel, der hun trinnvis forteller sin historie om å falle utenfor. Det blir en parallell til historiens Håvard Hedde. Han falt utenfor, men lot seg ikke usynliggjøre, forklarer de tre om stykket. Blant annet tar de opp når utenforskap blir til en identitet.

– Årsakene til utenforskap er mange og sammensatte, og de som står utenfor fellesskapet har gjerne flere utfordringer. Det er mange som aldri har følt på å være en del av et fellesskap, forklarer Svalheim om karakteren i stykket.

Hun er i skrivende stund på turné i Agder etter å ha spilt for Iveland ungdomsskole og Valstrand ungdomsskole.

– Publikumresponsen har vært svært god, vi opplever at de er engasjerte og nysgjerrige. Neste uke skal vi spille i Arendal og Froland og ha møte med fengselet om fremtidig visning hos dem over nyttår, sier hun.

Skuespilleren driver fortellingen i samspill med musiker og i nær kontakt med publikum.

Musikken tar utgangspunkt i “Håvard Hedde-valsen” etter Sigbjørn Bernoft Osa og mikses med slåttespill fra Agder og fremføres på en kvintstemt barytongitar som sammen med fire høyttalere lager et surround-lydbilde.