Teater Manu
teateroppsetningen "Ned med hendene"

2023 oktober Teater kr 75 000

Tegnspråkteateret Teater Manu har fått 75 000 kroner i støtte til manusutvikling av et teaterstykke om hvordan det var å vokse opp som døv på 1970-tallet og ikke få lov til å bruke hendene når man kommuniserte. Den talende arbeidstittelen er «Ned med hendene». Stykket er basert på fortelingen til skuespilleren Ronny Patrick Jacobsen (bildet). Manusforfatter er Marius Leknes Snekkevåg.

Stykket baserer seg på oppveksten til den døve Manu-skuespilleren Ronny Patrick Jacobsen, og settes opp som en del av 200 årsfeiringen for Norges første skole for døve, A.C. Møller i Trondheim.

Mye er bedre siden den gang, men selv i det moderne etterkrigs-Norge var og er det tøft å være døv, forteller Jacobsen.
– På 70-tallet var det forbudt å bruke tegnspråk på skolen og i barnehagen. Du kan jo tenke deg hvordan det var. De første par årene husker jeg mest barnehagetanter og førskolelærere som satt foran meg og sa «du skal snakke sånn», sier han.
– Det gikk timevis med til å lære å bruke stemmen, men jeg ante ikke hva det jeg sa betød, forteller han. Han kunne si ordet kino, lenge før han skjønte hva en kino var. Alt som utgjorde kulturen – eventyrene, bøkene som ble lest høyt – ingenting av dette fikk han med seg.
– Vi lærte ingen ting i dybden, sier han, og det var tøft. Det var så mye jeg ikke forsto, og jeg var mye sint, bråkete og utagerende.

En kamp for språket
Teatersjef Janne Langaas presiserer at «kampen for å anerkjenne tegnspråket som minoritetsspråk har vært lang».
– Å leve som døv i Norge er å tilpasse seg den hørende majoritetens premisser, skriver teateret.
– «Ned med hendene» er en fortelling om hvordan det hørende samfunnets tro på oralmetoden (å lære å kommunisere med stemme, i stedet for tegnspråk) tråkket på enkeltindividers opplevelse av egenverd og tvang barn til å bruke stemmen.
– Jacobsens historie blir et bilde på hørendes misforståtte tro på egen persepsjon, på hørendes manglende nysgjerrighet og ydmykhet i møte med mennesker som lever i et språklig utenforskap. Forestillingen vil være en dokumentasjon på overgrep i vår nære fortid, og samtidig skape forståelse for og anerkjennelse av de utfordringer man som språklig minoritet møter hver dag.

Teater Manu spiller over hele landet, og skriver i sin søknad at som det lavest finansierte nasjonale institusjonsteater trenger det ekstern støtte hvis de skal ha mulighet til å utvikle egne manus til oppsetninger.

Teateret planlegger også å fokusere på ulike typer utfordringer knyttet til stykket i temakveldserien «Manu Talk», som sparkes i gang vinteren 2024.

Fritt Ord bevilget i 2021 kr 100 000 til samtaleserien «Salong Dialog».