DER Media as
Norsk journalistikk: DER tidsskrift - Tospråklig norsk-arabisk tidsskrift

2023 oktober Tidsskrift kr 100 000

Det norsk-arabiske samfunnstidsskriftet DER med base i Bergen har fått 100 000 kroner i støtte til tre utgivelser i april, august og desember 2024, med en liten syv minutters podkast til hver utgave.

– Jeg tror den største faren for demokratiet i Norge er at noen få av oss ikke får med oss hva som skjer. Dette kan skyldes språkbarrierer eller abonnementsystemet som norske aviser har, sier redaktør og grunnlegger Osama Shaheen. Shaheen er syriskfødt palestinsk flyktning, opprinnelig utdannet tannlege med mastergrad i samfunnsarbeid og kjønnsstudier fra Bergen. Han kom til Norge i 2015, og i dag er ansatt som journalist i Bergens Tidende.
– Den tospråklige profilen gjør det enklere for arabisktalende å orientere seg i det norske samfunnet, og den bidrar også til at norsktalende bedre kan forstå oss. Integrering er en oppgave som hviler på begge parter, og ikke bare på nyankomne, sier Shaheen. «Der» på arabisk betyr hus, her i betydningen Norge som et nytt hjem.
DER ønsker å hjelpe arabisktalende med å danne meninger om aktuelle temaer og pågående debatter i samfunnet, sier redaktøren. DER drives i dag av en ung redaksjon: Emad Alwahibi (38), Mohanad Lotfi Abdallah (39), Mostafa El-Sayed Hussain (30), Elsa de Valerio (29) og Hayan Hussain (27). Driften skjer i stor grad på frivillig basis, men skribenter får honorar. I 2024 skal de blant annet ta opp fattigdom, Gulfstatene og kjærlighet. Fritt Ord ga tidsskriftet oppstartstøtte i 2021.

Foto: Utdrag og forsider. Øverst til høyre: stortingsrepresentant Kamzy Gunaratnam og tidsskriftets redaktør og grunnlegger Osama Shaheen under lanseringen i 2021. Der magasin lager nyheter på arabisk for arabisktalende i Norge.