Dokumentarfoto 2009 (avsluttet)

For å styrke dokumentarfotografiets stilling i Norge har Institusjonen Fritt Ord utlyst prosjektmidler på inntil 6 millioner kroner til samfunnsengasjerte fotografer.

Utlysningen ble rettet mot fotografer som arbeider med nyskapende uttrykk eller innenfor den klassiske dokumentartradisjonen. Juryen har sett etter prosjekter som skulle være både samfunnsrelevante og ha fotografisk særpreg.

Fritt Ord mottok 371 søknader om prosjektstøtte i mars 2007. Juryen har kommet frem til 38 søkere som får tildelt midler. Det blir til sammen delt ut 6 millioner kroner, fordelt på 19 kvinnelige og 19 mannlige fotografer. Halvparten av prosjektmidlene går til yngre søkere, som er under 35 år. Den yngste som tildeles midler er 17 år, mens den eldste er 65 år.

25 av prosjektene er Norges-baserte. De andre 13 prosjektene handler om verden for øvrig.

Temaene spenner fra barn i krig til livet på kjøpesentre. Emner som kulturelle endringer, identitet, klima, urbefolkning, migrasjon, nasjonal identitet og utsatte grupper går igjen.

En frittstående jury, bestående av Rune Eraker, dokumentarfotograf (juryleder), Hanne Holm-Johnsen, konservator, Preus museum, Eva Klerck Gange, kurator, Nasjonalmuseet, og Per Anders Rosenkvist, fotograf og høgskolelektor i fotojournalistikk, Høgskolen i Oslo, har vurdert søknadene og kommet frem til et endelig resultat.

På bakgrunn av de utvalgte prosjektene kuraterer Susanne Ø. Sæther i samarbeid med Caroline Ugelstad ved Henie Onstad kunstsenter utstillingen ”Norsk dokumentarfotografi” som skal vises på kunstsenteret fra 22. oktober til
13. desember 2009.

Forlaget Press lager boken ”Norsk dokumentarfotografi i dag” som presenterer alle de 38 prosjektene. Rune Eraker er billedredaktør for bokutgivelsen, og Eva Klerck Gange har skrevet et innledende essay.

Kontakt: Bente Roalsvig, Fritt Ord, telefon 23 01 46 43 eller 91 61 33 40

DE 38 UTVALGTE DOKUMENTARFOTOGRAFI-PROSJEKTENE ER:

Linda Schade Andersen,
”Gutta i 116”, NOK 50 000

Oddleiv Apneseth,
”Jølster 2008”, NOK 380 000

Jonas Bendiksen,
”Stedene der vi bor”, NOK 350 000

Per Berntsen,
”Generator”, NOK 140 000

Marcus Bleasdale,
”Global oil production”, NOK 250 000

Eirik Brekke,
”Life at the shopping centre”, NOK 300 000

Paul Patrick Børhaug,
”Deconstruction of the city room”, NOK 20 000

Lill-Ann Chepstow-Lusty,
”Norwegian Gay Kids”, NOK 200 000

Guri Dahl,
”Invitation”, NOK 200 000

Linda Bournane Engelberth,
”Reception centre for asylum seekers”, NOK 90 000

Leif Gabrielsen,
”Transcultural families”, NOK 300 000

Andrea Gjestvang,
”Greenland”, NOK 150 000

Ellen Lande Gossner,
”Portraits of 12 Russian women”, NOK 120 000

Jiri Havran,
”Coastal Culture in Nordland County”, NOK 150 000

Christina Hermanstad,
”Stigma”, NOK 80 000

Bent Are Iversen,
”Life in Norway”, NOK 35 000

Jan Johannessen,
“Casper has CP”, NOK 75 000

Sara Johannessen,
”Moods of Music”, NOK 70 000

Rune Johansen,
”Rune Johansen in America”, NOK 200 000

Anne-Stine Johnsbråten,
”Space people in Norway”, NOK 70 000

Monica Larsen,
”Modernisation in Kigali”, NOK 60 000

Hilde Lillejord,
”Nan bread with Norwegian goat cheese”, NOK 200 000

Jumana Manna,
“The Arab Man”, NOK 60 000

Bo Mathisen,
”The rain forest”, NOK 150 000

Veronica Melå,
”This is my home”, NOK 200 000

Raymond Mosken,
”Aerial photo”, NOK 225 000

Ingun A. Mæhlum,
”The inhabitants of Kautokeino and gender roles”, NOK 60 000

Eivind H. Natvig,
”The journey of melt water”, NOK 100 000

Linda Næsfeldt,
”Football and most people”, NOK 200 000

Karin Beate Nøsterud,
”Children’s lives in wartime”, NOK 200 000

Ken Opprann,
”Religion in Norway”, NOK 150 000

Espen Rasmussen,
”On the run”, NOK 350 000

Hans Kristian Riise,
”Weapons and macho culture in Latin America”, NOK 100 000

Siv Johanne Seglem,
”Young mothers”, NOK 50 000

Pia Solberg,
”Murrin Bridge”, NOK 70 000

Hilde Tobro,
”Siblings”, NOK 55 000

Knut Egil Wang,
”Norwegians in southern Europe”, NOK 390 000

Marte Aas,
“The top of Torshov”, NOK 150 000