Hvilke medier har vi tillit til?

18. juni 2018

Fritt Ord og Reuters Institute for the Study of Journalism inviterer til lansering av den årlige medieundersøkelsen Reuters Institute Digital News Report og debatt om medietillit, mandag 18. juni kl. 17.00-18.30 hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2.

The Reuters Institute Digital News Report er verdens største medieundersøkelse om utviklingen i digitale medievaner. Norge ble inkludert i undersøkelsen for første gang i 2016, og rapporten beskriver utviklingen i det norske mediemarkedet sammenlignet med 36 andre land i Amerika, Europa og Asia.

Årets rapport trekker frem temaer som lesernes tillit til etablerte og alternative medier, politisering av nyhetene og den skjevt fordelte betalingsviljen i befolkningen. Et tankekors ved årets tall er at politisk preferanse har en klar betydning for hvilke medier som vurderes som pålitelige. Denne tendensen er sterkere i land med sterkt polariserte medielandskap, slik som USA og Storbritannia, men trenden er synlig også i Norge.

Den norske delundersøkelsen, gjennomført av forskere fra Universitetet i Bergen, viser at de fleste har høy tillit til nyheter, og NRK scorer høyest som pålitelig nyhetsleverandør. Samtidig er det store forskjeller i hvor pålitelige folk mener de ulike medietilbyderne er, et trekk som har sammenheng med hvor folk plasserer seg politisk.

Tillit henger også sammen med betalingsvilje, både i Norge og internasjonalt. Undersøkelsen viser en økende vilje til å betale for nyheter og donere penger til medieorganisasjoner, men denne viljen er drevet av politisk overbevisning. Videre er betalingsviljen skjevt fordelt ut fra blant annet inntekt, både for papir- og digitale medier. I Norge er det de med høy inntekt som kjøper papiraviser, og det er i tillegg etter hvert også denne gruppen som betaler for nyheter digitalt. Hva fører det til for den norske egalitære pressemodellen? I hvor stor grad er skjevheten i hvilke medier man leser, og stoler på, et demokratisk problem?

Program:
Velkommen ved Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord

Presentasjon av rapporten ved Richard Fletcher, forsker ved Reuters Institute for the Study of Journalism

Paneldebatt med:
Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB og ansvarlig for den norske delrapporten
Heidi Taksdal Skjeseth, tidligere USA-korrespondent for Dagsavisen og mottaker av Fritt Ords Oxford-stipend ved Reuters Institute for the Study of Journalism, hvor hun skrev om hvordan høyrepopulister i USA og Europa bruker mediene.
Hans Rustad, redaktør i Document.no
Gard Michalsen, redaktør i Medier24

Ordstyrer: Kjersti Løken Stavrum

Paneldebatten foregår på norsk. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen! Følg Facebook-arrangementet for mer informasjon.

  • Reuters Institute Digital News Report for 2018 kan lastes ned her.
  • Den norske delrapporten Bruksmønstre for digitale nyheter kan lastes ned her.