Kva tyder sakprosaen for ytringsfridomen?

30. august 2022 kl. 08:30–09:30 Uranienborgveien 2, 0258 Oslo

Stiftinga Fritt Ord og Norsk faglitterær forfattar- og omsetjarforeining (NFFO) inviterer til frukostmøte om sakprosabøker og ytringsfridom tysdag 30. august.

Utgreiinga til Ytringsfridomskommisjonen vert overlevert kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen 15. august. Kommisjonen har sidan våren 2020 utgreidd kåra for ytringsfridom og demokrati i Noreg med utgangspunkt i Grunnlova § 100, og føreslår i utgreiinga ei rekkje tiltak for å styrkje ytringsfridommen ytterlegare. Tema for dette frukostmøtet vil vere plassen av sakprosabøkene i utgreiinga og samfunnet ellast.

Kva verknad har bøkene og korleis sikre at dei når folk? Kva tiltak rår politikarane over, og kva vil dei gjere frametter for å styrka ytringsfridommen i Noreg?

Panel:
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap)
Leiar for Ytringsfridomskommisjonen Kjersti Løken Stavrum
Stortingspolitikar i Familie- og kulturkomiteen Tage Pettersen (H)
Leiar for vurderingsutvalet for ny norsk sakprosa i Kulturrådet Anne Hege Simonsen

Ordstyrar: kommunikasjonssjef i SINTEF Digital Mala Wang-Naveen

Innleiing ved direktør i Fritt Ord Knut Olav Åmås og generalsekretær i NFFO Arne Vestbø. Det vil bli høve for publikum til å kommentere/stille spørsmål til panelet på tampen av frukostmøtet.

Servering: Kaffi og rundstykke.

Frukostmøtet er ope for alle, og det er ikkje nødvendig å melda seg på. Gratis inngang. Arrangementet blir filma og strøymt direkte, og eit opptak blir publisert på NFFO og Fritt Ords nettsider i etterkant.