Norge i den digitale medieverdenen

5. september 2016

Mandag 5. september inviterer Fritt Ord og Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford til debatt om funnene i den årlige medieundersøkelsen Reuters Institute Digital News Report.

Den digitale journalistikken blir en stadig viktigere del av medielandskapet. Det har dyptgående konsekvenser – både positive og negative – for journalistyrket, nyhetsmediene og leserne. Måten disse endringene manifesterer seg på, derimot, varierer fra land til land. The Reuters Institute Digital News Report er verdens største medieundersøkelse om utviklingen i digitale medievaner, og ved hjelp av finansiering fra Fritt Ord er Norge for første gang inkludert. Rapporten gir sjanse til å sammenligne utviklingen i Norge med trender i 25 andre land i Amerika, Europa og Asia.

Norge
I de 26 undersøkte landene er sosiale medier en stadig viktigere kilde til nyhetsstoff, men nordmenn er spesielt bekymret for konsekvensene av persontilpasset nyhetsformidling.

Norske mediebrukere skiller seg markant ut i tallmaterialet: Ingen andre land har mediebrukere med høyere betalingsvilje for nyheter. I de 26 undersøkte landene er sosiale medier en stadig viktigere kilde til nyhetsstoff, men nordmenn er spesielt bekymret for konsekvensene av persontilpasset nyhetsformidling. I Norge står merkevarene til de etablerte mediene fortsatt sterkt, og en høy andel av mediebruken foregår fortsatt på mediehusenes egne nettsider.

Hva betyr alt dette for den norske medieutviklingen fremover? Hva skjer med den felles offentligheten dersom stadig flere av nyhetene vi møter velges ut av aggregatsider og sosiale medier? Velkommen til diskusjon og samtale!

På debattseminaret presenterer Nic Newman, forsker ved Reuters Institute for the Study of Journalism ved University of Oxford, de viktigste funnene fra 2016. Konsekvensene av disse blir deretter diskutert av sentrale ledere fra den norske medieverdenen. Arrangementet foregår på engelsk.

Deltakere:
Nic Newman, forsker ved Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford og prosjektleder for Digital News Report
Espen Egil Hansen, sjefredaktør i Aftenposten

Anders Hofseth, journalist og strategisk rådgiver i NRKbeta
Hildegunn Soldal, strategidirektør i Aller
Ida Aalen, kommunikasjonssjef og rådgiver i NetLife Research
Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen

Møteledere:
Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord og Nic Newman, forsker ved Reuters Institute

Tid og sted:
Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo
Mandag 5. september kl. 17.00-19.00

Meld deg gjerne på her.

Oppdatering:

Opptak fra arrangementet er nå lagt ut på Fritt Ords Youtube-kanal.

In English:
Digital media are becoming a more and more important part of the media environment all over the world, with profound consequences for the practice of journalism, the business of news, and for how people get information about the world around them. How these developments are playing out, however, varies in important ways from country to country. The Reuters Institute Digital News Report is the largest international, cross-country analysis of how these trends are evolving, and in 2016 for the first time included Norway, providing an opportunity to compare developments in Norway to trends in the 26 other countries across America, Europe, and Asia covered in the report. At this event, Nic Newman, Research Associate at the Reuters Institute for the Study of Journalism at the University of Oxford and lead author of the Digital News Report since its inception in 2012 will present the main findings from this year’s report and discuss the implications with a panel of prominent Norwegian media people.

Time and place:
The Fritt Ord Foundation, Uranienborgveien 1, 0258 Oslo
Monday 5 September, 5 p.m. – 7 p.m.