Rapportlansering: Rasismedebatt i norske medier

11. november 2020 kl. 09:00–10:30 Livestrømming på www.frittord.no

En medieanalyse av rasisme i kjølvannet av drapet på George Floyd og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen.

Hvordan påvirkes dekningen av rasisme i norske medier som følge av George Floyds død og fremveksten av Black Lives Matter-bevegelsen? Hvilke temaer er mest fremtredende når mediene skriver om rasisme? Hvilke stemmer slipper til i rasismedebatten som vokser frem med fornyet styrke? Og hvordan dekker de ulike mediene tematikken?

Dette er noen av spørsmålene Retriever svarer på i medieanalysen «Rasismedebatten i norske medier 01.05.2020–31.08.2020», på oppdrag fra Fritt Ord.

Rapporten kan lastes ned her.

Basert på en analyse av mer enn 2400 nyhetsartikler, debattinnlegg og leder- og kommentarartikler gir rapporten et dypdykk i dekningen av rasisme, George Floyd og Black Lives Matter i norske riks- og regionmedier, samt i et utvalg alternative medier.

Foruten å dokumentere en betydelig økning i dekningen av rasisme avdekker analysen også en tydelig personliggjøring av debatten. Videre viser den også hvordan pressen selv utgjør en betydelig aktørgruppe i rasismedebatten gjennom en stor andel leder- og kommentarartikler.

Ane Kathrine Strand, assisterende analysesjef i Retriever, og Malene Augestad, medieanalytiker i Retriever, presenterer rapporten.

Lanseringen ledes av Yohan Shanmugaratnam, forfatter av «Vi puster fortsatt» og utenriksjournalist i Klassekampen.

Samtale med Shazia Majid, forfatter og journalist i VG, og Sun Heidi Sæbø, ansvarlig redaktør i Morgenbladet, etter presentasjonen.

Seminaret strømmes live på Fritt Ords nettsider og Facebook-side. Fysisk deltakelse er kun etter invitasjon.Lenke til Facebook-arrangement.

Kommenter og still spørsmål underveis: #rasismedebattinorskemedier