Hvilke medier har vi tillit til?

18. juni 2018

Fritt Ord og Reuters Institute for the Study of Journalism inviterer til lansering av den årlige medieundersøkelsen Reuters Institute Digital News Report og debatt om medietillit, mandag 18. juni kl. 17.00-18.30 hos Fritt Ord i Uranienborgveien 2.

The Reuters Institute Digital News Report er verdens største medieundersøkelse om utviklingen i digitale medievaner. Norge ble inkludert i undersøkelsen for første gang i 2016, og rapporten beskriver utviklingen i det norske mediemarkedet sammenlignet med 36 andre land i Amerika, Europa og Asia.

Årets rapport trekker frem temaer som lesernes tillit til etablerte og alternative medier, politisering av nyhetene og den skjevt fordelte betalingsviljen i befolkningen. Et tankekors ved årets tall er at politisk preferanse har en klar betydning for hvilke medier som vurderes som pålitelige. Denne tendensen er sterkere i land med sterkt polariserte medielandskap, slik som USA og Storbritannia, men trenden er synlig også i Norge.

Den norske delundersøkelsen, gjennomført av forskere fra Universitetet i Bergen, viser at de fleste har høy tillit til nyheter, og NRK scorer høyest som pålitelig nyhetsleverandør. Samtidig er det store forskjeller i hvor pålitelige folk mener de ulike medietilbyderne er, et trekk som har sammenheng med hvor folk plasserer seg politisk.

Tillit henger også sammen med betalingsvilje, både i Norge og internasjonalt. Undersøkelsen viser en økende vilje til å betale for nyheter og donere penger til medieorganisasjoner, men denne viljen er drevet av politisk overbevisning. Videre er betalingsviljen skjevt fordelt ut fra blant annet inntekt, både for papir- og digitale medier. I Norge er det de med høy inntekt som kjøper papiraviser, og det er i tillegg etter hvert også denne gruppen som betaler for nyheter digitalt. Hva fører det til for den norske egalitære pressemodellen? I hvor stor grad er skjevheten i hvilke medier man leser, og stoler på, et demokratisk problem?

Program:
Velkommen ved Knut Olav Åmås, direktør i Fritt Ord

Presentasjon av rapporten ved Richard Fletcher, forsker ved Reuters Institute for the Study of Journalism

Paneldebatt med:
Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB og ansvarlig for den norske delrapporten
Heidi Taksdal Skjeseth, tidligere USA-korrespondent for Dagsavisen og mottaker av Fritt Ords Oxford-stipend ved Reuters Institute for the Study of Journalism, hvor hun skrev om hvordan høyrepopulister i USA og Europa bruker mediene.
Hans Rustad, redaktør i Document.no
Gard Michalsen, redaktør i Medier24

Ordstyrer: Kjersti Løken Stavrum

Paneldebatten foregår på norsk. Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen! Følg Facebook-arrangementet for mer informasjon.

  • Reuters Institute Digital News Report for 2018 kan lastes ned her.
  • Den norske delrapporten Bruksmønstre for digitale nyheter kan lastes ned her.

Arrangement

5. desember 2022 kl. 09:00–16:00
Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime

Luba

The Fritt Ord Foundation and the Open Society Foundations cordially invite you to a one-day event on 5 December 2022, titled Ukraine’s Creative Resistance: Culture, Art and Expression in Wartime. The event will bring together Ukrainian authors, journalists, photographers, documentary filmmakers, cultural curators, musicians, and civil society actors. We will experience and understand Ukrainian culture and through panel discussions examine the role artistic creation – through both words and images – has played in Ukrainian resilience. We will hear from artists who are creating in wartime about how their artistic vision and identity as Ukrainian artists have shifted since Russia’s brutal invasion, and from writers and journalists about finding the language to speak to their audiences in wartime and how their work will contribute to the documentation of war crimes. We will explore the more global questions of whether there is room for art among the brutality of war, and whether art is actually a critical part of healing and resistance.

5. desember 2022 kl. 20:00–22:00
Memoriupol. Film screening and discussion with Platform Tu.

Skjermbilde 2022 12 01 kl. 14.27.25

Join us for the screening of short films and discussion is dedicated to raising awareness to the city of Mariupol. Russian troops surrounded the Ukrainian port city in the first days of the full-scale war and have been besieging it for three months. The city is now largely destroyed; many residential buildings are no longer habitable. Now the city is occupied.

6. desember 2022 kl. 10:00–16:30
War, Memory, Identity: A Global Dialogue

The Fritt Ord Foundation and Open Society Foundations invite you to a one-day event on 6 December 2022, titled War, Memory, Identity: A Global Dialogue. Through panel discussions and conversations with artists, historians, human rights activists and media professionals, we will examine questions of exile, colonialism, memory, and collaboration across lines of war. This event follows a one-day event on Ukrainian culture and its role in shaping Ukraine’s awe-inspiring resistance in the face of Russian brutality and aggression.