Konspirasjonsteori-dag for lærere i videregående skole

1. november 2022 kl. 10:00–15:00 Fritt Ords lokaler, Uranienborgveien 2

Bli med på DEN LILLE KONSPIRASJONSDAGEN!

Fritt Ord inviterer i samarbeid med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og LNU til lærerseminar i Fritt Ords lokaler i Oslo.

Program

Vi lover et spennende program og interessante samtaler med lærerkollegaer fra nært og fjernt. Foredrag av Terje Emberland, forsker ved HL-senteret, Cecilie Hellestveit, jurist og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter, Eliana Hercz, religionshistoriker og medlem av Ungdommens ytringsfrihetsråd og forfatter Øystein Stene.
I etterkant av seminaret vil det bli laget digitale ressurser til bruk i klasserommet. Disse blir lansert til DEN STORE KONSPIRASJONSDAGEN 1. februar 2023.

En gulrot for interesserte elever

En av dem som har engasjert seg aktivt i årets tema, er norsk-, engelsk-, og samfunnsfagslærer på Firda videregående skole, Anders Fitje.
– Å engasjere seg i denne konkurransen handler om å orientere seg i de mange teoriene som svever rundt. Det handler om å øve opp kritisk tenking og forstå verden og gi elevene verktøy til å navigere i alskens rare nyheter, sier han. På skolen har de lansert konkurransen for elevene og lokket dem med gulroten: premier for de tre beste bidragene – skrevne eller i form av andre typer medier.
– Skrivekonkurransen gir noe mer for de elevene som vil gå litt mer inn i emnet og er en fin mulighet for de elevene som vil uttrykke seg selv noe mer. Fitjes klasser har fått bryne seg på oppgaver og klassediskusjoner om hekseprosessene i Sogn og Fjordane (historie), Zions vise protokoller og antisemittisme, Eurabiateorien og Steigan.no (samfunnsfag) og til med en humoristisk «konspirasjonsverksted», der elevene kan lage sin egen lille konspirasjonsteori basert på de siste sifrene i telefonnummeret sitt.

Påmelding og praktisk informasjon

Send e-post til registrering@frittord.no

Ta gjerne med så mange kollegaer du orker!

Alle typer lærere er velkomne. Dette er dagen for å konspirere med både historielæreren, samfunnsfagslæreren, religionslæreren og andre kollegaer som er interessert i emnet.

Seminaret er gratis,og Fritt Ord tilbyr seg å refundere reiseutgifter.