NJP søker nye fotografer

1. mars 2017

Totalt 27 fotografer har vært med på Norwegian Journal of Photography siden prosjektet ble opprettet i 2011. Fritt Ords satsing har gitt deltakerne mulighet til å få sine arbeider presentert både nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til workshops, seminarer og veiledning. Nå søker vi fotografer til to nye år i NJP. Søknadsfrist er 1. mars 2017.

I februar 2013 ble første utgave av Norwegian Journal of Photography gitt ut med arbeider fra ti fotografer. Den andre utgaven ble lansert våren 2015. Om noen måneder kommer den tredje NJP-boken ut, der ni fotografer over en toårsperiode har jobbet med egne langsiktige fotoprosjekter.

Vi søker nå etter nye fotografer til den fjerde runden med Norwegian Journal of Photography. Frist for innsending av bilder, prosjektbeskrivelse og CV er 1. mars 2017.

UTLYSNINGSTEKSTEN

I 2011 ble Norwegian Journal of Photography startet – en arena hvor uavhengige fotografer som arbeider i landskapet mellom det tradisjonelle pressefotografiet på den ene siden og kunstfotografiet på den andre, kan få vist frem sine prosjekt i sin fulle bredde. NJP er et miljø som oppmuntrer og kritiserer arbeider.

NJP bringer sammen og støtter utvalgte norske fotografiske dokumentarprosjekter. Vårt mål er å reflektere og viderebringe den stigende posisjonen norsk fotografi har internasjonalt, samt å dyrke det fotografiske miljø på hjemmebane. Vi ønsker å skape et inspirerende forum der norske fotografer kan vise frem sine arbeider internasjonalt og fortsette å produsere relevante og spennende visuelle historier.

Etter en omfattende utvelgelsesprosess vil prosjektene til den fjerde utgivelsen av NJP bli valgt ut. I løpet av en toårssyklus vil disse fotografene motta redigeringsveiledning og hjelp til å søke økonomisk støtte. De vil delta på seminarer og en masterclass med framtredende internasjonale gjesteforelesere.

Vårt mål med NJP har vært å skape en dynamisk, relevant og representativ bok med norsk dokumentarfotografi, som viser de beste visuelle uttrykkene i kombinasjon med en sterk fortellerevne. Vi oppfordrer fotografer til å utfordre definisjonen av begrepet dokumentarfotografi, og samtidig jobbe for å produsere sterke, samfunnsrelevante og uavhengige visuelle historier.

Søkere til NJP bør enten være i gang med et større fotoprosjekt, eller ha kommet godt i gang med forberedelsene til et prosjekt før de søker opptak i NJP. Vennligst se siden med innleveringskriterier for mer informasjon.

Norwegian Journal of Photography er blitt til i samarbeid med Fritt Ord.

INNLEVERING

Generelt
Du må sende inn prosjektideen og 30 fotografier som viser ditt eget fotografiske uttrykk. Fotografiene kan enten være hentet fra et allerede pågående uavhengig prosjekt, eller fra et tidligere gjennomført prosjekt som fortrinnsvis viser din evne til å fortelle en historie i bilder, eller til å skildre et bestemt tema/miljø dokumentarisk. Rediger nøye. Redaksjonen er ute etter personer som har sterk evne til visuell historiefortelling. En alminnelig portfolio av tilfeldige bilder er ikke ønskelig.

Spesifikasjoner
Lag en hovedmappe som inneholder alt materialet, heretter kalt hovedmappe. Hovedmappen skal gis ditt etternavn og fornavn, eks. Olsen_Per

Bildene
30 fotografier, maks 1500 piksler på lengste side. Leveres i JPEG-kvalitet 8, Adobe RGB. Svart/hvitt-bilder kan leveres som Grayscale. Du må navngi hver enkelt bildefil, slik at de ligger i den rekkefølgen du ønsker at juryen skal se historien. Bildetekster skal være lagt inn i metadata, slik at de kan leses ved juryering på skjerm. Hvis flere enn 30 bilder sendes inn, vil bildene over nummer 30 bli slettet og ikke vurdert. Legg bildene i hovedmappen.

Tekst
Presentasjonen/beskrivelsen av prosjektet (lengde maks 600 ord), samt en begrunnelse for hvorfor du ønsker å delta (400 til 600 ord), legges som to separate Word-filer i hovedmappen. Husk å oppgi kontaktinformasjon: e-post, telefon og adresse. Gi også disse ditt navn: Olsen_Per_presentasjon og Olsen_Per_begrunnelse.

Innsendelse
Legg mappen på en CD, DVD eller på en minnepenn som kan leses av både Mac og PC og postlegg til adressen under. Du kan også sende inn materialet med filoverføringsprogrammet WeTransfer, da sendes det til e-post: espenras@icloud.com.

Supplerende materiale, som bøker og/eller avisutklipp, kan også sendes inn. Opplys om antall og hva slags materiale som ligger ved i et eget følgebrev. Hvis du sender inn med post, merk konvolutten med «Norwegian Journal of Photography», og send alt materiale til:
Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo.

Frist
Materialet skal være mottatt innen klokken 23.59 den 1. mars 2017. Med post skal materialet være poststemplet senest 1. mars 2017. Følges ikke disse spesifikasjonene, står redaksjonen fritt til å diskvalifisere søkeren/søkerne. Spørsmål om innlevering kan rettes til NJPs redaksjon ved Rune Eraker, e-post: rueraker@online.no, eller til Fritt Ord ved Bente Roalsvig, e-post: bente.roalsvig@frittord.no

Deltakende fotografer

De fotografer som blir plukket ut til å delta i NJP de kommende to årene, og som takker ja til dette, forplikter seg samtidig til å være tilgjengelige til enkelte datoer i løpet av perioden. Dette gjelder blant annet redigeringsmøter, workshops, seminarer og gjennomganger. Fotografen plikter også å publisere det ferdige arbeidet først i boken Norwegian Journal of Photography og eventuelt stille ut fotografier/vise bilder på seminarer og foredrag.

De deltakende fotografene må også stille sitt fotografiske arbeid tilgjengelig for publisering på NJPs nettside, NJPs Facebook-side og NJPs Instagramkonto. Materialet må også kunne brukes i forbindelse med presseomtale av NJP.

Lykke til!