Hvor fri er kunnskapen? Perspektiver fra klima-, innvandrings- og kjønnsforskningen

14. mars 2022 kl. 10:00–12:00

Fritt Ord og Institutt for samfunnsforskning inviterer til lansering av den første studien i Norge om ytringsrom og takhøyde i akademia mandag 14. mars kl. 10.00–12.00. Arrangementet finner sted i Uranienborgveien 2 i Oslo, men det blir strømmet på nett for de som ikke kan delta fysisk.

Er ytringsfriheten i akademia truet? Finnes det tema som forskere holder seg unna av frykt for konsekvensene? Dreier truslene seg i så fall om frykt for negative reaksjoner i offentligheten, om en venstrevridning blant forskere som fortrenger meningsmangfold, eller om måten akademia er organisert på gjennom systemer for finansiering og premiering?
På dette seminaret lanseres første del av boken “Ytringsfrihet i en ny offentlighet.” Her setter vi søkelyset på opplevelser av ytringsfrihet og ytringsrom i akademia, basert på en surveyundersøkelse blant forskere i Norge og dybdeintervjuer med klima-, kjønns- og innvandringsforskere. Boken er publisert som del av Monitorprosjektet om status for ytringsfriheten Norge 2020–22, initiert og finansiert av Fritt Ord.
Program:
- Velkommen ved Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord
- Fri kunnskap? Offentlighet, institusjonelle strukturer og faglige feider ved Marte Mangset (førsteamanuensis, Senter for profesjonsstudier)
- Politisk meningsmangfold og ytringsrom i akademia ved Kjersti Thorbjørnsrud (forsker, Institutt for Samfunnsforskning)
- Panelsamtale:

 • Anine Kierulf (leder for ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet)
 • Fredrik Thue (professor, Senter for profesjonsstudier, Oslo Met)
 • Hannah Helseth (forsker, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress)
 • Torbjørn Røe Isaksen (samfunnsredaktør i E24)
 • Mari Skurdal (redaktør i Klassekampen).
  Samtalen ledes av Håkon Gundersen (journalist i Morgenbladet).
  - Spørsmål fra salen.
  Arrangementet finner sted i Fritt Ords lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo. Det vil også bli strømmet på nett for de som ikke har anledning til å delta fysisk.