Første tildelingsrunde i 2022

11. mars 2022

Fritt Ords tildelingsliste er nå oppdatert med årets første bevilgningsrunde. I februar ble det bevilget totalt 32,2 millioner kroner til blant annet dokumentarfilmer, faglitteratur, podkaster, debatter og kunst- og kulturprosjekter. Over fem millioner er øremerket norsk journalistikk, der mesteparten dreier seg om undersøkende journalistikk i Norge. Flere internasjonale prosjekter er også innvilget støtte.

En av årets første mottakere er Article 19, som arbeider globalt med å fremme og beskytte ytrings- og informasjonsfrihet. På grunn av pandemien og et økende antall autoritære regimer i verden har angrepene på ytringsfriheten og informasjonen økt i omfang, og Article 19 vil fremover blant annet jobbe for økt respekt for menneskerettighetene på internett og digitale plattformer. Organisasjonen jobber for å sette fokus på skillet mellom menneskene i verden som har og ikke har tilgang på digital informasjon og kommunikasjon, i tillegg til å adressere digitale reguleringer som ivaretar enkeltpersoners rettigheter. Article 19 støttes med 600 000 kr.

Det digitale tidsskiftet Eurozine er innvilget 300 000 kr til sitt arbeid med å formidle kvalitetsjournalistikk. Eurozine er et av Europas ledende nettverk av kulturtidsskrifter, og arbeider for å være en plattform for europeisk intellektuell debatt og tilrettelegge for et europeisk mediemangfold. Kjernen i deres formidlingsarbeid er å oversette og publisere aktuelle artikler fra de mer enn 90 ulike tidsskriftene som de samarbeider med, og deres nettmagasin eurozine.com bidrar til en felleseuropeisk offentlighet.

Det ble i årets første søknadsrunde innvilget støtte til totalt 258 prosjekter og initiativer. Hele tildelingslisten med hva som blir støttet kan du se her.

Fritt Ord har seks søknadsfrister i løpet av 2022. neste søknadsfrist er fredag 11. mars. Les mer om hva vi støtter og hvordan du kan søke her.