Fritt Ord bevilger 2,3 millioner kroner til formidling overfor ungdom

11. august 2015

Pressemelding, tirsdag 11. august 2015

Fritt Ord lyste i vår ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for ungdom. Stiftelsen mottok 116 søknader, og det er besluttet å tildele midler til 48 søkere. Til sammen blir det delt ut 2,28 millioner kroner, fordelt på biblioteker over hele landet.

Fritt Ord har prioritert prosjekter som er nyskapende, og har søkt å representere bredden i formidlingsideene. De støttede prosjektene formidler litteratur blant annet gjennom forfattermøter, skrivekurs, lesegrupper og tegneserieworkshops. Formidlingen vil skje gjennom debatter, forfatterturneer, skolebesøk og festivaler.

Med utlysningen søker Fritt Ord å stimulere til nyskapende formidling av litteratur, og å styrke folkebibliotekene som formidlingsarena. Prosjektene vil bli gjennomført høsten 2015 eller i løpet av 2016.

Eksempler på støttede prosjekter:

Lillehammer bibliotek, «Nettliv»
Samtale og debatt for skoleklasser rundt ungdoms liv på nettet med formidling av litteratur om nettvett og nettetikk. Formidlingsprosjektet tar utgangspunkt i forfatter Janne Aasebø Johnsens bøker.

Narvik bibliotek, «Fra Dystopi til blogg»
Møteserie under Vinterfestuka i Narvik, der ungdom inviteres til møter med ungdomsforfattere. Arrangementene omhandler fantasy-litteratur, blogging og fremtidsdystopier.

Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket, «Låtskriververksted»
Låtskriververksted for ungdom mellom 13 og 19 år med fokus på tekstskriving på norsk som del av låtskrivingsprosessen. Deltagerne kurses av profesjonelle artister og verkstedet munner ut i konsertfremføringer.

Kontakt: Oskar Kvasnes, Fritt Ord,
tlf: 23 01 46 44, mobil: 40 85 33 70

Oversikt over støttede prosjekter i Fritt Ords bibliotekutlysning 2015
(Der ikke annet er angitt, er støttebeløpet kr 50 000.)

Alta bibliotek, Finnmarksstreker (kr 49 000)

Asker bibliotek, Hva mener du?

Askim bibliotek, «Slam» med dørene på biblioteket!

Bergen Offentlige Bibliotek, Ungdom og bildefortelling

Andreas Breivik i samarbeid med Deichmanske bibliotek, Queer lesegruppe

Bygland folkebibliotek, Litteraturserie for ungdom

Bø bibliotek, Gjennom kropp og sjel

Deichmanske bibliotek, Majorstuen og Røa, Kutte, Klippe, Brette, Folde, Lime, Sy, Skriv!

Deichmanske bibliotek, Lambertseter, Temakvelder i biblioteket (kr 40 500)

Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket, Låtskriververksted

Deichmanske bibliotek, Oppsal, Talenter i tusj på Oppsal (kr 28 000)

Etne bibliotek, Vidsyn >< Nærsyn (kr 22 900)

Flekkefjord bibliotek, Ungdom og bibliotek – i nytt kultursenter

Gjøvik bibliotek og litteraturhus, Popkult: spill

Gloppen folkebibliotek, 2xTorkildsen Den hottaste nynorskforfattaren

Hadeland Litteraturforum, Litterært program

Hauger skole, Ramstad skole og Vøyenenga skole, Leselyst og skriveglede!

Hå folkebibliotek, I syvende himmel – not

Kristiansand folkebibliotek, Foredrag

Kvam bibliotek, Les kvar du vil, når du vil!

Lillehammer bibliotek, Nettliv (kr 33 000)

Loppa folkebibliotek, Ungdom og psykisk helse

Luster bibliotek, Lokalhistorie med utsikt til verda (kr 35 000)

Meløy bibliotek, Skrivekurs “Dikterglede” for ungdom

Molde bibliotek, Ungdommens litteraturfestival

Nannestad bibliotek, Forfatterbesøk

Narvik bibliotek, Fra dystopi til blogg

Nord-Aurdal folkebibliotek, Jakten på Snartemosverdet

Nordkapp bibliotek, Forfatterturne i Vest-Finnmark

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, Forfatterturne med Johan B. Mjønes

Porsanger folkebibliotek, Rap og fantasy på samisk

Porsgrunn bibliotek, Hele mennesket på biblioteket

Rælingen bibliotek, Kreativ skriving for ungdom

Sandnes bibliotek, Geek-biblioteket

Sel bibliotek, Ungdommens parlament 2016 (kr 21 800)

Sogndal bibliotek, Teikneseriar. Lære om og lage sjølv

Son bibliotek, Leseprosjekt for ungdom

Stange bibliotek, Å finne sin stemme, å finne seg sjøl

Stord folkebibliotek, Møte med ein annan kvardag

Stormen bibliotek, Bodø, Stormen og tegneseriene

Sør-Trøndelag fylkesbibliotek, Poesibilen på turné

Sørum bibliotek, Desibel

Tysvær folkebibliotek, Ung Undring

Vaksdal folkebibliotek, Månedens ungdomsbokforfatter 2016

Vennesla bibliotek, Forfattermøter

Vestfold fylkesbibliotek, Skrivemønstring for ungdom

Voss bibliotek, Litteraturformidling for ungdom

Østre Toten folkebibliotek, Dialoger