Digital News Report 2022: Høy tillit til norske medier

15. juni 2022

Fritt Ord-støttet forskningsrapport viser at nordmenn har høyere tillit til nyhetsnettsteder og er mer digitale i sin mediebruk enn i de fleste andre land.

Det norske nyhetslandskapet skiller seg ut på flere måter. Dette kommer frem i den internasjonale medieundersøkelsen Reuters Institute Digital News Report fra Reuters Institute for the Study of Journalism ved Universitetet i Oxford. Undersøkelsen er gjennomført i partnerskap med blant annet Universitetet i Bergen, og er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. Hensikten er å kartlegge hvordan folk bruker nyheter på tvers av plattformer og formater i en rekke forskjellige land verden over.

– Reuters Digital News Report er den viktigste temperaturmåler for befolkningens nyhetsbruk globalt. Stiftelsen Fritt Ord er glad for å bidra med støtte til rapporten og også å sikre at Norge er inkludert de siste årene. Det er slående å se hvor sterkt Norge skiller seg ut positivt når det gjelder sterke nasjonale medier med nytt innhold og ny finansiering, og også at viljen til å betale for journalistikk er så stor, sier Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås.

Undersøkelsen viser at Norge stadig er landet med høyest antall brukere med tilgang til nyheter som krever betaling (41%), selv om veksten ser ut til å ha avtatt. I mange land dominerer et par store aktører betalingsmarkedet. Det norske markedet er annerledes: Her sier over halvparten (53%) av de som betaler for nyheter at de abonnerer på en lokalavis. Nordmenn ser også ut til å godta at de må registrere seg eller lage en konto for å få tilgang til nyheter – nesten 4 av 10 har gjort det, og det er det tredje høyeste tallet blant alle landene i undersøkelsen. Nordmenn stoler også i høyere grad på at nyhetsnettsteder behandler personopplysninger ansvarlig, enn at sosiale medier gjør det (44% mot 31%).

– Sett utenifra kjennetegnes det norske nyhetslandskapet av sterke nasjonale utgivere og allmennkringkastere som har suksess både med nye innholdsformer og forretningsmodeller, sier Hallvard Moe, medieforsker ved Universitetet i Bergen, som har jobbet med den norske delen av undersøkelsen.

Smarttelefonen er det klart mest brukte mediet for nyheter, og hele 43% griper til telefonen sin for å få dagens første nyheter om morgenen (en stigning fra 32% i 2019). Kun 5% sier papiravis gir dagens første nyhetsdose.

– Tallene i undersøkelsen viser at nordmenn er svært digitale i sin nyhetsbruk. Det er ikke overraskende, men det er viktig å understreke at de etablerte redaktørstyrte mediehusene har klart å henge med i overgangen til nye medier – det er et særtrekk ved det norske markedet, sier Moe.

Årets undersøkelse viser også en fortsatt vekst i bruk av podkaster. 42% av nordmenn sier de har lyttet til en podkast den seneste måneden (opp 5 prosentpoeng siden 2020). For de under 35 år er veksten på hele 9 prosentpoeng. Veksten – som må ses i lys av en profesjonalisering av podkastmediet med flere oppkjøp og satsinger – fremstår særlig sterk innen tema som næringsliv, vitenskap og helse.

Les mer om de norske resultatene på Universitetet i Bergens nettsider.

Les hele rapporten her.