Medieundersøkelsen Digital News Report 2020: Flere betaler og lokalavisen er viktig

18. juni 2020

Torsdag 18. juni ble den internasjonale medieundersøkelsen «Digital News Report 2020» lansert på et frokostwebinar hos Fritt Ord.

Rapporten sammenligner utviklingen i det norske mediemarkedet med 40 andre land i Amerika, Europa og Asia, og er verdens største undersøkelse om digitale medievaner.

Digital News Report 2020 kan lastes ned her.

En presentasjon av rapporten kan sees her:

Hallvard Moe og Janne Bjørgen fra Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen har hatt ansvar for den norske delen av undersøkelsen, og har også laget en egen delundersøkelse: «Nyhetsbruk: Nordmenns bruk av digitale nyheter 2020». Denne fokuserer på fem tema: Betaling for nyheter, desinformasjon og falske nyheter, klima, lokale nyheter og podkast.

Rapporten kan leses på nettsiden nyhetsbruk.w.uib.no.

En presentasjon av rapporten kan sees her:

Årets tall viser at nordmenn er best i verden på å betale for journalistikk på nett. 42 % av respondentene svarer at de har betalt for eller har hatt tilgang på betalte nyheter det siste året. Dette er en økning på åtte prosentpoeng fra 2019. Til sammenligning svarer 7 % av britene og 20 % av amerikanerne det samme.

Dnr betaling

Undersøkelsen finner også at det er en sammenheng mellom tillit til mediene og holdning til bl.a. klimaendringer. De 24 % som svarer at klimaendringene ikke er alvorlige, har en vesentlig lavere tillit til nyhetsmedier generelt og til etablerte nyhetstilbydere som NRK.

Paneldebatt om koronakrisen og norske medier

I tillegg til presentasjoner fra dr. Anne Schulz fra Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford University og Hallvard Moe fra Universitet i Bergen, bestod lanseringsseminaret av en paneldebatt med Bente Kalsnes fra Høyskolen Kristiania, Tomas Bruvik fra Landslaget for lokalaviser, Sun Heidi Sæbø, fra Morgenbladet og Bjørn Wisted fra Mediebedriftenes landsforening.

Ordstyrer var Tellef Raabe medieviter fra Cambridge University. I samtalen diskuterte paneldeltakerne hvordan overgangen fra papir til digitale flater påvirker mediene, og vil påvirke dem fremover.

Paneldebatten kan du se her:

Koronakrisen har åpnet mange leseres øyne for muligheten som finnes i digitale formater, men selv med nye digitale abonnenter vil avisene måtte jobbe hardt for å dekke inn inntektstapet fra det sviktende annonsemarkedet. Både Tomas Bruvik fra LLA og Sun Heidi Sæbø fra Morgenbladet var optimistiske på medienes vegne, og poengterte at det foregår innovasjon og nytenkning i norske redaksjoner om dagen. Og nettopp dette er helt nødvendig for å tiltrekke seg flere betalende lesere. Fokusgrupper har vist at det er kvalitetsjournalistikk som utløser betalingsvilje.