Ny antologi med tekster om 22. juli.

30. oktober 2020

I forbindelse med tiårsmarkeringen for terrorangrepene 22. juli 2011 samarbeider Fritt Ord og Foreningen !les om å lage en antologi med utdrag fra bøker som berører 22. juli.

22. juli (et utvalg tekster) henvender seg til elever i videregående skole, men kan leses av alle. Utvalget av tekster gir et bilde av terrorangrepene som fant sted for snart ti år siden. Boken kan lastes ned som e-bok her.

– Målet har vært å sette sammen et utvalg tekster som gir et bilde av terrorangrepene, reaksjonene, rettssaken og utenforskapet, og av ekstremismen som førte til ugjerningene. Vi har samlet ulike bidrag fra sakprosa og skjønnlitteratur, skriver redaktørene i forordet.

22. juli forsider sort e1603188662124
Bøkene som er med i antologien. Illustrasjon: Foreningen !les

Det er mange grunner til å reflektere rundt hendelsene 22. juli, og vi ser at mange unge har spørsmål rundt hva som hendte og hvorfor. Redaktørene henvender seg i forordet til skoleklasser som skal bruke boken i undervisningsopplegg.

– Du som er elev i videregående skole, var i tidlig barneskolealder da terrorangrepene fant sted. Du ble kanskje skjermet fra mengden av medieoppslag de påfølgende dagene og husker lite eller ingenting, men det som hendte preger samfunnet rundt deg i dag. For at du og kommende generasjoner skal få kunnskap om terrorangrepene, trengs det stadig nye framstillinger av hendelsene og tematikken. Nye fortellinger og analyser bidrar til å forstå terroren og sette den inn i en sammenheng, motvirke konspirasjonsteorier og gi innblikk i og forståelse for hva ekstreme ideologier kan føre til. Slik kan vi lære av det som skjedde.

Videre skriver de: – Gjennom dette utvalget har vi ønsket å vise hvordan bøkene representerer ulike vinklinger og blikk inn i et stort og mørkt sakskompleks, og at det å gå inn i dem er opplysende og meningsfullt. Vi har valgt å utelate kjente sitater, dikt og sangtekster. Vi mener at bøker, uansett hvor sterk lesning de måtte by på, kan gi en egen ro og rytme som er verdifull i møte med tematikken.

Om prosjektet

Redaksjonen består av Silje Tretvoll og Troels Posselt fra Foreningen !les og Joakim Lie og Anne-Lise Sognnes fra Stiftelsen Fritt Ord.

Foreningen !les jobber for å fremme lesing i alle samfunnslag, og formidler litteratur til barn, ungdom og voksne. De har siden 2004 gitt ut «Rein tekst», en årlig antologi med nyere norsk og oversatt skjønnlitteratur og sakprosa satt sammen for videregående skole.

Stiftelsen Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur. Fritt Ord arrangerer årlig en konkurranse der elever i videregående skole inviteres til å levere bidrag om ytringsfrihet og demokrati. Temaet for konkurransen i skoleåret 2020-2021 er 22. juli.

22. juli utøya
22.-23. oktober arrangerte Fritt Ord og Landslaget for norskundervisning lærerseminar på Utøya.

Tekstene i antologien er hentet fra disse bøkene:

15:25
Aina Ertzeid
Forlaget Oktober 2019

Jeg er Prableen
Prableen Kaur
Gyldendal 2012

Utøya 22. juli
Anna Bache-Wiig og Siv Rajendram Eliassen
Tiden 2018

Et kvart liv. Håvard Vederhus 1989-2011
Hans Olav Lahlum
Cappelen Damm 2013

Med livet som innsats. Historien om en redningsaksjon på Utøya 22. juli 2011
Bjørn og Aase Margrethe Juvet
Gyldendal 2012

Året uten sommer
Erika Fatland
Kagge forlag 2012

Menneskets vidde
Jan Kjærstad
Aschehoug 2013

Ikkje ver redd sånne som meg
Sumaya Jirde Ali
Samlaget 2018

Sju dagar i august
Brit Bildøen
Samlaget 2014

Rettsnotater – 22. juli-rettssaken, Oslo tinghus 2012
Kristopher Schau
No Comprendo Press 2012

En av oss. En fortelling om Norge
Åsne Seierstad
Kagge forlag 2013

Rettferdighet er bare et ord. 22. juli og rettssaken mot Anders Behring Breivik
Kjetil S. Østli
Cappelen Damm 2013

En norsk tragedie. Anders Behring Breivik og veien til Utøya
Aage S. Borchgrevink
Gyldendal 2013

Bergeners
Tomas Espedal
Gyldendal 2013

Nynazister blant oss
Harald S. Klungtveit
Kagge forlag 2020

Min kamp. Sjette bok
Karl Ove Knausgård
Forlaget Oktober 2011

Hvorfor ytre høyre vinner debatten. Og hvordan vi kan stoppe dem
Eivind Trædal
Spartacus forlag 2018