Slottemo skriver Fritt Ords historie

23. oktober 2020

PRESSEMELDING
Oslo, 23.10.20

Stiftelsen Fritt Ord har engasjert historieprofessor Hilde Gunn Slottemo (52) til å skrive historien om stiftelsens 50 første år.

– Jeg gleder meg til å begynne på et utfordrende og viktig bokprosjekt, sier hun. – Det vil bidra til å belyse hvordan ytringsfriheten er blitt forstått i Norge de siste 50 år. Fritt Ord har vært en sentral aktør i å påvirke ytringsrommet og ytringskulturen i landet i denne perioden, sier Slottemo.

– Vi fikk en rekke høyt kvalifiserte søkere, sier Fritt Ords styreleder Grete Brochmann og direktør Knut Olav Åmås. – Slottemo er valgt fordi hun tenker kritisk og selvstendig omkring temaet, er metodisk og teoretisk reflektert, og ser koblingene mellom stiftelse og samfunn. Vi kjenner henne som en allsidig og engasjerende skribent i offentligheten de siste årene, sier Brochmann og Åmås.

Boken skal utgis i 2024, til Stiftelsen Fritt Ords 50-årsjubileum. Arbeidet blir fullfinansiert av Fritt Ord i to år, og målet er en kritisk og selvstendig bok som kan nå flest mulig lesere.

Hilde Gunn Slottemo er professor i historie ved Nord universitet på Levanger. Hun har arbeidet bredt som historiker, med særlig interesse for 1900-tallet. Hun har skrevet lokal- og regionalhistorie, arbeiderhistorie og kunnskapshistorie. Slottemo har vært spesielt opptatt av kjønn og klasse. Doktoravhandlingen hennes handlet om mannlige industriarbeidere i Rana i etterkrigstiden.

Slottemo har utgitt en rekke bøker og artikler. Hun skriver nå en norgeshistorie for 1900-tallet for forlaget Cappelen Damm. For tiden er hun fast skribent i VG og Trønder-Avisa.

Kontakt:

Hilde Gunn Slottemo, mobil 908 82 541, e-post hilde.g.slottemo@nord.no
Grete Brochmann, mobil 992 78 730, e-post grete.brochmann@sosgeo.uio.no
Knut Olav Åmås, mobil 908 68 139, e-post knut.olav.amas@frittord.no