Sylo Taraku blir styremedlem i Fritt Ord

31. august 2022

Sylo Taraku (48) er innvalgt som styremedlem i Stiftelsen Fritt Ord.

Sylo Taraku arbeider i Tankesmien Agenda med fagområdene migrasjon, populisme, islam og ekstremisme som spesialfelt. Han er utdannet statsviter fra Universitetet i Bergen, og har tidligere jobbet blant annet som rådgiver i Den norske Helsingforskomiteen, generalsekretær i NOAS, underdirektør i UDI og generalsekretær i LIM (Likestilling, integrering og mangfold). Han har også sittet i Brochmann II-utvalget og Pressens Faglige Utvalg (PFU). Nå er han medlem i den nyoppnevnte Ekstremismekommisjonen.

Han har publisert sakprosabøkene Innvandringsrealisme – politikkens muligheter i folkevandringens tid (2016), Balkanisering av Europa – hvordan populisme og innvandring splitter oss (2018) og Frihetskampen i islam (2019), som omhandler temaer innen innvandring, populisme og islam.

– Sylo Taraku vil tilføre styret verdifull kunnskap fra flere viktige satsingsområder for Fritt Ord. Han har blant annet jobbet med ytringsfrihets-spørsmål og minoritets-relevante temaer. Han har også selv vært en aktiv deltaker i offentlig debatt, sier Grete Brochmann, styreleder i Fritt Ord.

– Før jeg kom til Norge har jeg erfart to ekstreme ytterpunkter. Først autoritær politisk korrekthet fra det kommunistiske regimet, deretter ekstrem nasjonalistisk retorikk som skapte fiendebilder mellom folk. I Norge står ytringsfriheten sterkt, men heller ikke her kan vi ta demokratiet for gitt. Fritt Ord er en stiftelse og en institusjon som virkelig trengs for at den offentlige debatten i Norge skal være så åpen og levende som mulig. Derfor er det en stor ære for meg å få lov til å bidra til Fritt Ords arbeid gjennom dette styrevervet, sier Taraku.

Sylo Taraku er født i Kosovo i 1973. Han kom til Norge som flyktning i 1991 og er nå bosatt i Drammen.

Taraku tar over vervet etter Guri Hjeltnes, som går av etter å ha vært styremedlem i Stiftelsen Fritt Ord siden 1993.