Civitates

Det europeiske fondet Civitates, hvor Fritt Ord bidrar, ble opprettet i 2017. Fondet støtter sivilsamfunnsaktører og vektlegger prosjekter knyttet til demokrati, solidaritet og uavhengig journalistikk.