Ytringsfrihetsbarometeret (avsluttet)

Ytringsfrihetsbarometeret er en opinionsundersøkelse om befolkningens holdninger til ytringsfrihet, bestående av et sett faste spørsmål som følges opp annethvert år.

Nettsiden ytringsfrihet.no samler de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord.

Ytringsfrihetsbarometeret ble gjennomført i 2013 av TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet.

Lenke til siden: ytringsfrihet.no