Nytt nettsted: ytringsfrihet.no

26. januar 2016

Den nye nettsiden ytringsfrihet.no skal samle de store ytringsfrihetsundersøkelsene til Fritt Ord.

Prosjektet Status for Ytringsfriheten i Norge blir gjennomført av Institutt for Samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord, og består av to faser, 2013-2014 og 2015-2017.

Ytringsfrihetsbarometeret ble gjennomført i 2013 av TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet.

Lenke til siden: ytringsfrihet.no

Mer informasjon om de enkelte rapportene finnes nedenfor.

Ytringsfrihet.no
Status for ytringsfriheten i Norge 2015–2017

Forskningsprosjektet undersøker i denne perioden temaet «Offentlighetens grenser – ytringsfrihet, religion og politikk». Prosjektet vil bli ledet av Institutt for samfunnsforskning i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. I det nye prosjektet vil forskerne gå dypere inn i de prosessene der grensene trekkes for hva som kan ytres og ikke ytres i norsk offentlighet. Prosjektet skal studere utvalgte debatter nærmere, hvilke aktører som deltar i og regulerer dem, samt hvilke argumenter som inkluderes og ekskluderes.

Ytringsfrihetsbarometeret 2013

Ytringsfrihetsbarometeret er en opinionsundersøkelse om befolkningens holdninger til ytringsfrihet, bestående av et sett faste spørsmål som følges opp annethvert år. I tillegg vil det bli bygd inn spesifikke temaområder som vil rullere. Barometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Fritt Ord og UNESCOs norske ekspertgruppe for ytringsfrihet, og det gjennomføres av TNS Gallup. Undersøkelsens temaområder er holdninger til ytringsfrihet generelt, opplevelse av ytringsfrihet i Norge i dag, opplevelse av egen ytringsfrihet, hvor høyt ytringsfrihet prioriteres i Norge sammenliknet med andre samfunnsmål, ytringer i media, arbeidslivet, religion, politikk og media, politisk overvåkning, medienes idealer, egenopplevd trakassering og vold.

Undersøkelse om ungdoms bruk av sosiale og redigerte medier 2014

Dette er en delundersøkelse i Fritt Ords Ytringsfrihetsbarometer i samarbeid med presseorganisasjonenes prosjekt «Hvor har du det fra? – Kampanjen for journalistikken». Undersøkelsen er utført av TNS Gallup. I tillegg til å belyse ungdommens bruk av sosiale og redigerte medier ser den kvalitative undersøkelsen på de unges forhold til ytringsfrihet, personvern og overvåkning.

Kontakt:
Arnfinn H. Midtbøen, prosjektleder for forskningsprosjektet Status for ytringsfriheten i Norge og forsker II ved Institutt for samfunnsforskning, mobil: 92 08 25 53, e-post: ahm@samfunnsforskning.no

Bente Roalsvig, prosjektdirektør og nestleder i Fritt Ord, mobil: 91 61 33 40, e-post: bente.roalsvig@frittord.no